Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČTVRTLETNÍ TÉMATICKÉ PLÁNY MLUVNICE A SLOVNÍ ZÁSOBY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

 

5. třída

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

MLUVNICE

Greetings (Pozdravy)

Meeting phrases (Základní zdvořilostní fráze)

Struktura anglické věty – SVOMPT, (Av) SVOMPT

Nouns – singular x plural, irregular (Mluvnické číslo podstatných jmen)

Nouns – Possesing (Přivlastňování)

Verb to be (Časování slovesa “být”)

Articles (Členy)

SLOVNÍ ZÁSOBA + PRÁCE S TEXTEM

My personality

My family

My body

Seasons, months, days

Autumn (weather, clothes, activities)

Halloween

 

6. třída

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

MLUVNICE

Názvy slovních druhů v AJ

Verb to „to be“ (Sloveso být)

Verb „ to have got“ (Sloveso mít)

Plurals (Množné číslo)

Personal Pronouns (Osobní zájmena)

Pronouns, Determiners, Saxon Genitive (Přivlastňování)

Demonstrative pronouns

Interrogative pronouns

SLOVNÍ ZÁSOBA + PRÁCE S TEXTEM

Season and weather

Daily routine

PC and the Internet

Halloween

 

7. třída

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

MLUVNICE

Názvy slovních druhů v AJ

English Revision (Opakování základů)

Personal Pronouns (Osobní zájmena)

Pronouns, Determiners, Saxon Genitive (Přivlastňování)

Demonstrative pronouns (Ukazovací zájmena)

Interrogative pronouns (Tázací zájmena)

Numbers (Číslovky)

SLOVNÍ ZÁSOBA + PRÁCE S TEXTEM

The chocolate, history of chocolate, kind of chocolate, chocoholics

My favourite season

What would you like change about the school: rules, teachers, pupils, friends, subjects

Halloween

 

8. třída

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

!!! 99% žáků se neumí doma naučit slovíčka - irregular verbs!!! Domácí příprava probíhá tedy při hodině AJ, pokračovat v probírané látce budeme v náhradních hodinách odpoledne.

MLUVNICE

Názvy slovních druhů v AJ

Present Simple x Present Continuous (Přítomný čas prostý x Přítomný čas průběhový)

Past Continuous (Minulý čas průběhový)

Past Simple x Past Continuous (Minulý čas prostý x Minulý čas průběhový)

SLOVNÍ ZÁSOBA + PRÁCE S TEXTEM

Fashion  What are wearing my friends?

Do I wear Levi´s jeans

Healthy life style – eating - fast food restaurants

Halloween

 

9. třída

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

Chválím "deváťáky" za irregular verbs a terminologii, jste šikulky.

MLUVNICE

Názvy slovních druhů v AJ

Comparison of Adjectives x Adverbs (Stupňování přídavných jmen a příslovcí)

Past tences x Present Perfect ( Minulé časy x Předpřítomný čas prostý)

Future tenses (Budoucí časy)

SLOVNÍ ZÁSOBA + PRÁCE S TEXTEM

My Family, family tree

I my family and our daily routine

Internet and the social network

Halloween

 

Na začátku každé hodiny píší všechny třídy krátké 10´ tématicky k jednotlivým mluvnickým okruhům a slovní zásobě. Je tedy nutná domácí příprava!

Je-li písemná domácí příprava a žák ji nesplnil, doplní si v mé přítomnosti po vyučování. Za řádně provedenou domácí přípravu, hodnotím známkou - výborně. Nasbírá-li pět 1, má jednu velkou za aktivní přípravu v hodinách AJ.

V pondělí žáci 2. stupně obdrží pracovní sešity z anglického jazyka :)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Poslední fotografie


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola

Kosmonautů 177
Děčín XXVII - 405 02

412524063

zskosmonautu@volny.cz


Statistiky

Online: 1
Celkem: 16040
Měsíc: 209
Den: 9